Hạt giống măng tây Hà Nội
Hạt giống măng tây xanh của Mỹ là loại hạt giống thuần F1, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu âu, rất năng suất, chất lượng măng rất cao, nãy mầm trên 96% kháng được nhiều bệnh và lại dễ trồng.

Măng tây nhập khẩu từ Mỹ

1 Hạt giống măng tây Hà Nội
1.1 1. Giới thiệu về cây măng tây
1.2 2. Đánh giá về hiệu quả kinh tế khi trồng cây măng tây
2 Hạt giống măng tây Hà Nội
2.1 Hạt giống măng tây tím, măng tây xanh, hạt giống măng tây nhập khẩu từ Mỹ
Hạt giống măng tây Hà Nội
1. Giới thiệu về cây măng tây
Hạt giống măng tây Hà Nội
Hạt giống măng tây Hà Nội

Măng tây là loại cây trồng lâu năm, dạng bụi thân thảo, được trồng trong các vùng có nhiệt độ trung bình khoảng 25o Tuy nhiên, ngày nay, do tiến bộ trong việc chọn và lai tạo giống nên đã tạo được những dòng măng tây xanh, sinh trưởng và phát triển tốt trong những vùng nhiệt đới có nhiệt độ trung bình trong năm cao.

Bộ phận thu hoạch của măng tây là măng. Trước khi nhú khỏi mặt đất, măng có màu trắng, mềm, khi mọc cao lên chúng biến thành màu xanh và phát sinh cành, cây có thể cao từ 1,5 – 2 m.

Cây trồng có thể cho thu hoạch liên tục từ 6-8 năm

Thời gian trồng cho đến lúc thu hoạch khoảng 8-9 tháng

2. Đánh giá về hiệu quả kinh tế khi trồng cây măng tây
Với chi phí đầu tư ban đầu cho 1 ha tương ứng với khoảng 50 – 60 triệu đồng, sau khi trồng khoảng 8 – 9 tháng cây sẽ cho năng suất ổn định, khoảng 24 tấn/ha như hiện nay và giá bao tiêu sản phẩm là 30.000 – 40.000 đ/kg của công ty thì nông dân có thể tạo ra một giá trị khoảng 340 triệu đồng/ha/năm. Sau khi trừ chi phí, có thể tạo thu nhập khoảng 250 – 280 triệu đồng/ha/năm. Thời gian khai thác của cây măng tây kéo dài 8 – 10 năm, nếu quá trình trồng chăm sóc cây tăng cường phân hữu cơ đầy đủ sẽ có khả năng nâng cao được năng suất và giá trị.

Hạt giống măng tây Hà Nội giá rẻ
Hạt giống măng tây Hà Nội giá rẻ

Tóm lại, cây măng tây xanh là một đối tượng cây trồng mới, có thị trường tiêu thụ khá lớn trong và ngoài nước; là đối tượng cây trồng cho giá trị kinh tế rất cao, góp phần nâng cao thu nhập nông nghiệp; bước đầu tỏ ra thích nghi sinh trưởng phát triển tốt trên vùng đất xám của huyện Củ Chi.

Việc trồng cây măng tây đơn giản, có thể tận dụng được lao động nhàn rỗi và người lớn tuổi trong nông thôn hiện nay, phù hợp để chọn làm cây trồng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Hạt giống măng tây Hà Nội

View more latest threads same category: